Основините дейности, в който фирма „Еър Сенс“ се е специализирала са изработка и монтаж на вентилационни и климатични системи.  В тях се включват следните елементи: 

 • оглед на обекти
 • предложения за изработка на вентилация (с или без климатизация)
 • прочитане на проекти
 • съобразяване с работното време на обекта (ако обекта вече работи)
 • изработка на въздуховоди в собствения ни цех
 • транспорт на въздуховоди
 • монтаж на машини и съоръжения
 • монтаж на всички видове елементи от дадена вентилационна или климатична система
 • изработка на необходимите документации за дадения обект (сертификати, наладка, екзекутиви по проекти)

Всички изброени до сега елементи са малка част от изграждането на даден обект и задължителни стъпки при професионализма, който градим всеки ден.

С дългогодишния си опит фирма „Еър Сенс“ се е специализирала в изработка и монтаж на:

 • въздуховоди
 • фасонни елементи
 • кухненски смукатели (островни и крайстенни)
 • мазноуловителни кутии
 • коминни тела
 • филтри (обикновени и карбонови)
 • вентилационни шапки
 • вентилационни боксове
 • рекуперативни камери
 • климатични секции

Като отделна част от изработката на вентилаицонните системи, предлагаме също и транспортни услуги в страната.